Polityka prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek – plików cookie, chcą korzystać z niej w pełni musisz wyrazić zgodę na ich użycie. Wówczas my będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usługi na najwyższym poziomie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu/Platformy www.odnmajkijezowskiej.pl jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli im. Majki Jeżowskiej NIP: 7543162928, REGON: 368625700 z siedzibą w Opolu, ul. Szpitalna 4, 45-010
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator oświadcza, że dane osobowe:
  1. przetwarzane są zgodnie z prawem;
  2. nie zostaną przekazane osobom oraz firmom trzecim;
  3. przechowywane są w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli im. Majki Jeżowskiej są wykorzystywane do celów księgowych, marketingowych (Newsletter), kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  • Imię i nazwisko, firma
  • Adres (ulicai numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
  • Numer telefonu,
  • Adres e-mail.

Podanie danych osobowych, przez Usługobiorcę niezbędne jest do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu/Platformy www.odnmajkijezowskiej.pl lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu lub zawarcia umowy sprzedaży produktu
 2. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w poprzednich punktach
 4. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od firmy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli im. Majki Jeżowskiej na podane przez Ciebie dane teleadresowe.
 5. Przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W czasie korzystania z serwisów należących do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli im. Majki Jeżowskiej możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail , numer telefonu, oraz, w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę – także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu/platformy.
 2. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli im. Majki Jeżowskiej, wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Usługobiorcy newsletter. Imię pozwala Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli im. Majki Jeżowskiej zwracać się do Usługobiorców po imieniu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli im. Majki Jeżowskiej rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu/Platformy www.odnmajkijezowskiej.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.